Beheer & onderhoud

Beheer & onderhoud

Als directeur of bestuurder van een school of zorginstelling richt je je aandacht primair op het onderwijs of de zorg. Niet op het onderhoud en beheer van je panden. Begrijpelijk, maar daardoor is het wel lastig om grip te houden op het onderhoudsproces. Organisatorisch, praktisch en niet in de laatste plaats financieel. JAN helpt je met het opzetten van een professioneel, (kosten)efficiënt onderhoudsapparaat. Zodanig ingericht dat je hem uiteindelijk niet meer nodig hebt. 

1

Inventarisatiefase

Laten we eerst de zaken eens op een rij zetten. Om wat voor gebouwen gaat het? Wat voor installaties? Hoe worden ze gebruikt? Hoe oud zijn ze en wat is de conditie? 

Het gaat natuurlijk niet alleen om de ‘hardware’. Wat wil je organisatie met haar gebouwen? Wat is haar visie op onderwijs of zorg? Op thema’s als gezondheid en duurzaamheid? 

Daarnaast spelen heel andere vragen. Is het onderhoud echt noodzakelijk of vooral gewenst? Welk budget is beschikbaar voor specifieke maatregelen? Wat moet het onderhoud uiteindelijk opleveren? Extra gebruiksplezier? Waardevermeerdering? Kostenbesparing? 

2

Planontwikkelingsfase

De antwoorden op al deze vragen worden verwerkt in een Meerjaren Onderhouds Plan (MJO). Daaruit rollen per gebouw jaarplannen, waarmee uitvoerende partijen vervolgens aan de slag kunnen. 

3

Contractfase

JAN helpt je heldere onderhoudscontracten op te stellen en de juiste professionals te selecteren. Installateur, glazenwasser, schilder, schoonmaker … Bij voorkeur lokale partijen die vanuit oprechte betrokkenheid net een stapje extra willen doen.    

4

Klachtenonderhoud

Goed onderhoud veronderstelt ook dat storingen en schadegevallen zo snel mogelijk worden opgelost. JAN regelt een systeem in dat meldingen snel en makkelijk opneemt, administreert en opvolgt. 

Overweeg je om niet alleen je onderhoudsproces te professionaliseren, maar je pand ook te verbouwen of te verduurzamen? JAN denkt graag met je mee. 

Beheer & onderhoud door JAN.

Beheer & onderhoud door JAN.
Beheer & onderhoud door JAN.
Beheer & onderhoud door JAN.