“Bestuur én directie tevreden”

De Borgesiusstichting is een schoolbestuur met 14 basisscholen in West-Brabant. Zij heeft 16 gebouwen onder haar hoede. “Als het aankomt op beheer en onderhoud van die panden, laten wij ons graag ondersteunen door specialisten,” opent controller Annette Engelaar. “Zowel in de uitvoering als bij specifieke vraagstukken. Via een eerder in de arm genomen adviesbureau kwamen we in contact met Jan van Zanten, die daar als zzp’er werkzaamheden voor ons verrichtte. Die samenwerking beviel zo goed, dat we nu direct met JAN aan tafel zitten.” 

Eerst maar eens orde op zaken stellen, besloot JAN. Annette: “Dat was nodig, want er was wat achterstallig onderhoud en een aantal zaken kon efficiënter en effectiever worden georganiseerd. Dankzij JAN verloopt het onderhoudsproces nu helder en gestructureerd.”

Verantwoorde afweging noodzaak en kosten 

Niet alleen het schoolbestuur, maar ook de schooldirecties zijn prima te spreken over de manier waarop JAN met hun gebouwen omgaat. “JAN is proactief en begripvol, denkt met hen mee, maar maakt tegelijk een verantwoorde afweging tussen noodzaak en kosten. Hij is ook altijd bereikbaar als zich eens een calamiteit voordoet en ziet erop toe dat zaken snel worden opgelost. In alle opzichten een fijne samenwerking dus. De Borgesiusstichting groeit en daardoor hebben we nu en de komende jaren te maken met een aantal nieuwbouw-, renovatie- en uitbreidingsprojecten. Ook daarvoor doen we graag een beroep op JAN.”